MIKÄ ON NONVERBAALINEN OPPIMISHÄIRIÖ/VAIKEUS (NOH)

MÄÄRITELMÄ
 

Nonverbaalisten oppimishäiriöiden liiton mukaan NOH on neurologinen häiriö, joka johtuu oikean aivopuoliskon nonverbaalisen informaation vastaanottamisen häiriöstä. Tri. Byron P. Rourke on NOH:n maailman johtava tutkija ja hän on selvittänyt, että NOH kuvataan huonoina motorisina ja visuaalis-tilallisina taitoina, johtaen huomaavaisuuden, arvioimisen, organisoitumisen ja sosiaalisoitumisen vajaavaisuteen.

 

Tutkijoiden joukossa ei ole ollut yhteisymmärrystä häiriön aiheuttajista, mutta vajaavaisuudet oikeanpuoleisella aivopuoliskolla on niihin merkittävä rooli. Jotkut esittävät, että myrkylliset aineet raskauden aikana (alkoholi, nikotiini ja muut huumeet) saattavat aiheuttaa NOH:ta lapsissa, mutta tätä ei ole empiirisesti todistettu.

 

Todellisuudessa NOH saattaa helposti jäädä huomaamattomiin tai diagnosoimatta. Tähän on syynä se, että koulut pitävät luetunymmärtämistä aikaisena merkkinä akateemisesta menestyksestä lapsessa. Tämän takia NOH on vähemmän tunnettu kuin muut oppimishäiriöt kuten lukihäiriö ja dyskalkulia. Selkeät tunnusmerkit NOH:sta löytyy, kun lapsia arvioidaan systemaattisesti, kuten huonoa visuaalis-tilallisia taitoja, tai korkealle kehittyneitä verbaalisia taitoja ja hyvää muistia.  Kuitenkin luotettavin indikaattori on se, että heidän suorittamisen älykkyysosamäärä on paljon matalampi kuin verbaalinen älykkyysosamäärä. Lisää tietoa NOH:n aikaisista merkeistä löydät artikkelistamme.

 

Tähän päivään mennessä kansainvälisesti hyväksyttyä ja virallisesti tunnistettua NOH-diagnoosia. Selkeyttääkseen tyyppillistä NOH-profiilia tutkijat ja lääkärit tallentavat neurologisia taitoja (vahvuuksia) ja puutteita (heikkoudet) NOH-yksilöiltä. Suurin osa merkeistä voidaan nähdä jopa peruskouluikäisenä. Kuitenkin opettajat ja vanhemmat saattavat syyttää huonoa luonnetta, laiskuutta ja keskittymiskyvyn puutetta akateemisista, sosiaalisista ja tunteellisista ongelmista. Tästä johtuen, kun heikkoudet kehittyvät vanhetessa, yksilöillä saattaa ilmetä lisää tunteellisia ongelmia, kuten ahdistusta tai pelkoja sekä sosiaalista syrjäytymistä.

 

​Seuraavan videon on tehnyt NVLD Project:in perustaja, Tri. Laura Lemle, joka juonsi oppimishäiriöiden asiantuntijoiden keskustelua Columbian Yliopiston lääketieteellisessä keskuksessa. Keskustelussa mainittiin, mitä NOH on sekä eroavaisuuksia NOH:n ja muiden diagnoosien välillä.

Lisää informaatiota puuttumisohjelmasta, joka voi auttaa NOH-yksilöitä, löytyy artikkelistamme tästä blogista.

Registered ASSOCIATION

Rälssintie 16F 100, 00720, Helsinki, Finland

helpnldorg@gmail.com
+358 41 7992786

Contact Us
Connect with us

© 2018 by HelpNLD.Org. Terms of Use

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now