MIKÄ ON OPPIMISHÄIRIÖ/VAIKEUS?

MÄÄRITELMÄ

Oppimishäiriö on neurologinen häiriö. OH-lapsi saattaa olla yhtä fiksu kuin hänen vertaisensa, mutta lapsen aivot on viritetty erilailla. Kuitenkin, OH voi häiritä kuinka lapsen aivot vastaanottavat, käsittelevät, säilyttävät ja luovat informaatiota. Esimerkiksi joku tieto saattaa jäädä jumiin tai kadota, kun se kulkee aivojen läpi, aivan kuin autot jäävät jumiin tietöissä. Tästä johtuen OH-lapsilla saattaa olla vaikeuksia oppia, lukea, kirjoittaa, puhua, kuunnella, laskea, ymmärtää, palauttaa mieleen, järjestellä, keskittyä, muistaa, sosialisoida ja kypsyä tunteellisesti. Heidän saavutukset ovat vajavaisia ja heitä saatetaan pitää tyhminä, laiskoina tai vaikeina, vaikka he saattavat olla paljon viisaampia kuin vertaisensa. On tärkeää tietää, että OH voi vaikeuttaa akateemista menestymistä ja ihmissuhteita perheenjäsenten, ystävien, kollegoiden ja elämänkumppanien kanssa.
 

Toisin kuin oppimisvaikeuksissa, missä oppilaat voivat silti oppia tavallisilla oppimismetodeilla, oppimishäiriö(OH) vaatii erikoistunutta puuttumista (Carlson S.A:n  oppimisvaikeuksien kahden vuosisadan historian mukaan). OH:ta ei saa sekoittaa muihin vammoihin kuten autismiin, kuurouteen, sokeuteen, käyttäytymishäiriöihin, tunnehäiriöihin tai kehitysvammaisuuteen. OH voi esiintyä erilaisten tunteellisten, kehityksellisten tai käyttäytymishäiriöiden mukana (WHO:n mukaan, Kansainvälinen tilastollinen tautien ja terveyteen vaikuttavien ongelmien luokittelu), mikä saattaa vaihdella lievästä vakavaan.

Vaikka aito OH ei ole parannettavissa tai mene pois itsellään, sitä voidaan helpottaa sopivalla puuttumisella. OH-lapset voivat olla akateemisesti ja ammatillisesti menestyneitä, jos he oppivat laajentamaan vahvuuksiaan kompensoimaan heikkouksiaan. Esimerkiksi kuuluisilla ihmisillä kuten Albert Einsteinilla ja Walt Disneyllä oli ongelmia lukemisen kanssa, mutta silti saavuttivat suurta menestystä ja olivat äärimmäisen luovia.

 

Amy Levine ja Amy Margolis, FT, ovat luoneet seuraavan videon, joka esittää OH:n yksinkertaisella tavalla.

FAKTOJA
 • Amerikassa joka seitsemännellä (15%) ihmisellä on jonkinlainen oppimishäiriö (Kansallisen terveysinstituutin mukaan).
   

 • Amerikan oppimisvaikeusliiton mukaan 41% oppilaista, jotka saavat erityisopetusta, on diagnosoitu oppimisvaikeudella kuten kuulohäiriöllä, dyskalkulialla, dysgrafialla, lukihäiriöllä, kielihäiriöllä, nonverbaalisilla oppimisvaikeuksilla ja visuaalis-alueellisilla motorisilla häiriöillä.
   

 • Suomen tilastojen mukaan noin 20% (tai yksi kolmesta) oppilaasta peruskoulussa saa erityisopetusta, pääasiassa puhehäiriöihin, lukihäiriöön tai dyskalkuliaan.
   

 • Yleisin oppimishäiriö on lukemisen ja kielen taidon häiriö (lukihäiriö). 80%:lla erityisoppilaista on tämä häiriö.
   

 • Tutkimukset osoittavat, että OH kulkee perheissä periytyvästi sekä tapojen ja sosiaalisuuden oppimisessa. OH-henkilöiden kanssa työskentelevät lääkärit ovat samaa mieltä, että OH-oppilaan jommallakummalla tai molemmilla vanhemmista on OH.

ENSIMMÄINEN ASKEL


Kun lapsella ilmenee oppimisen vaikeuksia, vanhemmat ja opettaja yleensä huomaavat ensimmäisenä, että kaikki ei ole hyvin. Kuitenkin luotettavan tiedon löytäminen saattaa olla vaikeaa.
 

Ensimmäinen askel on tunnistaa ja hyväksyä OH elämänpituisena asiana sekä ymmärtää OH:ta itsessään. Vanhempien täytyy oppia käsittelemään lapsen OH:ta, kannustaa heidän vahvuuksiaan ja parantaa heikkouksiaan, sekä aktiivisesti työskennellä koulujen ja sairaaloiden henkilökunnan kanssa. Oikealla puuttumisella OH-lapset ja -aikuiset menestyvät koulussa ja elämässä.
 

Mitä enemmän vanhemmat viivyttävät lapsen OVHn tiedostamista, sitä vaikeampaa lapsen elämästä tulee. Monet OH-yksilöt, jotka eivät ole koskaan saaneet virallista diagnoosia, elävät elämäänsä ymmärtämättä, miksi heillä on vaikeuksia opinnoissaan, työssään ja parisuhteissaan.

HANKI PÄTEVYYS
 

Yhdysvalloissa sopiakseen eritysopetukseen lasten täytyy käydä erityistestit, jotka todistavat, että heidän aivojen suorittaminen aiheuttaa oppimisvaikeuksia. Tämä oppimisvaikeus on johtanut suuriin kiistoihin sen välillä kuinka paljon he voivat oppia (potentiaali) ja kuinka paljon he ovat oppineet (saavutus)

 

Lapsella voi olla OH, mutta hän ei ole sopiva erityisopetukseen, jos lapsi on oppinut vähentämään vaikeuksiaan sen verran, että suoritukset ovat ristiriidassa oikeaan oppimiskykyyn.

 

Pääasiassa Suomessa diagnooseja tai virallisia järjestelyitä ei tarvita. Koulujen ja opettajien täytyy antaa tarpeellista tukea oppilaille heti, kun erityistarpeita ilmenee  liittyen oppimishäiriöihin- tai vaikeuksiin. Lisää tietoa Suomen järjestelmästä löydät blogin artikkeleista.

Registered ASSOCIATION

Rälssintie 16F 100, 00720, Helsinki, Finland

helpnldorg@gmail.com
+358 41 7992786

Contact Us
Connect with us

© 2018 by HelpNLD.Org. Terms of Use

 • Black Facebook Icon
 • Black Twitter Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now