Suomalainen erityisopetus - Järjestelmä ja trendit (osa 1)


Suomen opetus nähdään monesti maailman parhaana. Erityisopetus on opettajien, vanhempien psykologien… yhteistyötä oppilasta tukemalla.

Erityisluokan käsityöprojekti opettaja Kati Savolaisen johdolla

Yleisesti suomalaisten opettajien täytyy olla joustavia suunnitellessaan opettamistaan vastatakseen jokaisten oppilaiden oppimistaitoihin. Tukea tarjotaan tavalla, että muut oppilaat eivät tiedä millaista tukea erityisoppilaat oikeasti saavat


3 Levels of Support


Erityisopetuksessa on kolme tukitasoa. Jokainen oppilas voi olla vain yhdellä tasolla kerralla. Tämän idea on se, ettei oppilaiden anneta odottaa niin kauan, etteivät saa tarvittavaa tukea.

Tämän idea on se, ettei oppilaiden anneta odottaa niin kauan, etteivät saa tarvittavaa tukea.

Finnish Special Education 3 Levels/Tiers of Support (Caroline Perry & Jake Wilson, 2015)
  • Yleinen tuki sisältää yksilöllistä opettamista opettajilta ja joskus, mutta ei tarvittavaa, pienissä ryhmissä, joita opettaa osa-aikainen erityisopettaja oppilaille, joilla on lieviä oppimisvaikeuksia. Oppilaat pysyvät perinteisissä koululuokissa.

  • Tehostettu tuki sisältää henkilökohtaista opetusta luokanopettajilta, pienryhmäluokkia osa-aikaisilla erityisopettajilla tukiopetussessioilla täysiaikaisten erityisopettajien kanssa oppilaille, joilla on lieviä oppimishäiriöitä, vammoja tai kehittymishäiriöitä. Oppilaat voivat ottaa muutaman aineen kursseja näissä erityisluokissa, mutta voivat silti olla normaalissa luokissa loppupäivän. Henkilökohtainen oppimissuunnitelma luodaan suunnitelmaksi erityistarpeiden järjestämiseksi.

  • Erityistuki sisältää kaikki tehostetun tuen erityisopetuspalvelut, mutta tässä vaiheessa oppilaat saatetaan siirtää eroteltuun luokkaan, kuten erityisluokkaan tai erityiskouluun täysiaikaisella erityisopetuksella oppilaille, joilla on vakavampia oppimisvaikeuksia, vammoja, kehittymishäiriöitä tai psykologisia ja tunteellisia häiriöitä (Hausstätter & Jahnukainen, 2014). Opetussuunnitelma säädetään vanhempien, opettajien ja erityisopettajien yhteistyöllä, sallien heidän jättävän toisen vieraan kielen, kuten ruotsin, pois suunnitelmasta sekä vaikeimpia matematiikan osuuksia. Ennen tehostetun ja erityistuen päättämistä luokanopettajan täytyy tehdä pedagoginen arviointi oppilaan oppimiskyvyistä, tuen tuloksista oppimisprosessissa tähän mennessä, erityistarpeista sekä opetusjärjestelyistä. Kun oppilas päätetään sopivaksi tehostetulle tai erityistuelle, jokainen oppilas saa ylimääräisiä resursseja. Vaaditaan, että opettajat luovat henkilökohtaisen opetussuunnitelman (HOPS) ja muokkaavat oppilaalle, jos tehostettua tai erityistukea tarvitaan. + HOPS määrittää tuen tyypin (integroitu, osittain integroitu, segregoitu), henkilökohtaiset oppimistavoitteet, sisällön ja arvioinnin. HOPS luodaan opettajien, oppilaiden, vanhempien ja muiden asiantuntijoiden yhteistyönä nostamaan oppilaan mahdollisuutta saavuttaa opetussuunnitelman tavoitteet. + Muokattu opetussuunnitelma perustuu pääopetusuunnitelmaan ja oppilaan henkilökohtaisiin tarpeisiin. Oppilaita arvioidaan muokatun opetussuunnitelman ja HOPSin mukaan.

Trendit ja tilastot

Lukuvuonna 2016-2017 vähintään 29% (tai yksi kolmesta) oppilaasta peruskoulussa sai erityisopetusta.
  • Lukuvuonna 2016-2017 vähintään 29% (tai yksi kolmesta) oppilaasta peruskoulussa sai erityisopetusta. Näistä 22% sai osa-aikaista erityisopetusta (yleisenä, tehostettuna ja erityistukena), ja 7% sai kokoaikaista erityisopetusta (tehostettuna ja erityistukena). (Tilastot Suomi). Nämä suhdeluvut ovat pysyneet vakaina viime neljän vuoden aikana. Aikainen tunnistaminen selittää osalta suuren määrän erityistarpeen omaavista lapsista Suomessa (jopa yksi kolmesta oppilaasta) Suurin osa erityisopetuksesta annetaan osa-aikaisena eikä kokoaikaisena tukena. Osa-aikainen ei tarvitse virallista diagnoosia ja sitä käytetään vain lyhyen ajan verran. Yksi syy Suomen menestymisestä PISA testeissä (15-vuotiaille opiskelijoille 32 OECD -maassa) voi olla se, että osa-aikaista erityisopetusta käytetään jo nuoresta iästä lähtien, sillä huonosti menestyviä oppilaita on todella vähän. (Sabel, Saxenian, Miettinen, Hull Kristensen & Hautamäki, 2011)

Suomalaisten osa-aikaisen erityisopetuksen saavien oppilaiden jakauma 2011-2017

  • Vuonna 2017 17,5% peruskouluoppilaista sai tehostettua tai erityistukea. Tämä prosenttimäärä on kasvanut tasaisesti viimeiset 10 vuotta, eikä vähenemistä ole näkymässä. Erityistuella on suurempi prosenttimäärä oppilaita kuin tehostetulla tuella.

Suomalaisten erityis- ja tehostetun tuen saavien oppilaiden jakauma 1995-2017
  • Vuonna 2017 Kymenlaakson alueella oli suurin jakauma erityis- ja tehostettua tukea saavia oppilaita (23%). Lapissa, Kainuussa, Pohjois- ja Etelä-Pohjanmaalla oli pienimmät määrät, kaikissa alle 15%.

Suomalaisten erityis- ja tehostetun tuen saavien oppilaiden jakauma alueittain 2017Registered ASSOCIATION

Rälssintie 16F 100, 00720, Helsinki, Finland

helpnldorg@gmail.com
+358 41 7992786

Contact Us
Connect with us

© 2018 by HelpNLD.Org. Terms of Use

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now