Suomen Opetusjärjestelmä Pähkinänkuoressa

Suomi on yksi harvoista maista, jotka eivät seuraa kansainvälisiä opetusperiaatteita. Suomalainen opetusjärjestelmä pohjautuu laatuun ja tasa-arvoisuuteen. Mitkä muut tämän järjestelmän osa-alueet pitävät Suomen huippumaana PISA-testeissä monia vuosia?

Tyypillinen suomalainen peruskoululuokka (Kuva: REX)

Opetusperiaate

Suomalainen opetus perustuu tasa-arvoon ja mukaan ottamiseen.

Suomalainen opetus perustuu tasa-arvoon ja mukaan ottamiseen. Lopullinen tavoite on tukea jokaisen lapsen ainutlaatuisten taitojen ja luonteen henkilökohtaista kehittymistä kaikilla mahdollisilla tavoilla.

Opetushallinto

Suomen opetushallinto koostuu useista kerroksista luomaan ja implementoimaan opetuksen toimenpiteitä.

  • Suomen parlamentti tekee päätöksiä opetustoimenpiteistä.

  • Suomen hallitus maksaa lakisääteisesti opetusten toimittajalle

  • Suomen opetusministeriö luo opetukselle suuntaviivat ja jakaa budjetin

  • Suomen kansallinen opetuslautakunta tekee päätökset kansalliseen opetussuunnitelmaan


Koulujen autonomia

Paikallisilla kouluilla on merkittävä vaikutusvalta siitä, mitä opetussuunnitelmaan kuuluu.

Koska kansallinen opetussuunnitelma luodaan avoimina tavoitteina eikä yksityiskohtaisesti, paikallisilla kouluilla on merkittävä vaikutusvalta siitä, mitä opetussuunnitelmaan kuuluu. Oikeaa opetussuunnitelmaa käytetään kollektiivisesti kansallisten, kunta- ja paikallisviranomaisten toimesta.


Luotettu vastuuvelvollisuus

Lasten ei tarvitse tehdä kokeita ennen peruskoulun loppua.

Suomalainen opetus perustuu Pohjoismaiseen strategiaan, joka perustuu laatuun ja tasa-arvoon. Sen tavoite on välttää ulkoista arvostelua koulun opettamisen tasosta, asettaen luottamuksen opettajien vastuulle. Opettajat voivat valita tavan arvioida oppilaiden edistymistä huolimatta ulkopuolisten osapuolien arvioinnista. Lasten ei tarvitse tehdä kokeita ennen peruskoulun loppua. Standardoituja testejä ja koulujen luokitusta koetulosten perusteella pyritään yleisesti välttämään. Erot suomalaisten koulujen välillä ovat merkityksettömiä. Kansallinen opetussuunnitelma kuitenkin antaa opetuksen laadulle vaatimukset, joita käytetään koulussa säännölliseen itsearviointiin.


Korkeakoulutetut opettajat

Opettaminen on yksi arvostetuimmista ammateista Suomessa.

Opettaminen on yksi arvostetuimmista ammateista Suomessa. Opettajat valitaan tarkasti potentiaalisista ehdokkaista, joilla on maisterin tutkinto. Heiltä vaaditaan vuosittainen pedagoginen kehityssuunnitelma. Opettajat voivat päättää paikallisesta opetussuunnitelmasta, opetusmetodeista ja oppilaiden arviointitavasta.


Opetusjärjestelmä, joka perustuu tasa-arvoon ja implikoituun vastuullisuuteen on perusta oppimishäiriöisten lasten tukemiseen yleisesti ja erityisesti nonverbaalisissa oppimishäiriöissä (NOH). Lisää tietoa löydät blogimme artikkeleista.


Registered ASSOCIATION

Rälssintie 16F 100, 00720, Helsinki, Finland

helpnldorg@gmail.com
+358 41 7992786

Contact Us
Connect with us

© 2018 by HelpNLD.Org. Terms of Use

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now